:: Hedayatgaran Research Center

eLearning Moon Explorer Solar Research K. Observatories Home
  Astronotice Sky Dreams Phoenix UniverseAlive

کاوشگر ماه (بتا +)

آخرین ویرایش: 5 دی 1387

ماه را از منظر دیجیتال ببینید

(English Ver.)

به صفحه مربوط به کاوشگر ماه برو

کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه

درباره کاوشگر ماه:

پروژه کاوشگر ماه در مرکز پژوهشی هدایتگران اندیشه، ماه را از نگاه دیجیتال نشان می دهد. هر کاربری قادر خواهد بود ماه و ویژگیهای آن را با چشمان دیجیتالی رصدخانه کوثر.1 رصد نماید. این اطلس ماه بر اساس نقشه ماه استوار شده است که توسط تیم رصدخانه کوثر.1 در خلال 2 سال (1384 تا 1386) رصد، تصویر برداری با CCD، پردازش تصویر و مطالعه طولانی در حوزه ماه شناسی به انجام رسیده است. نقشه ماه شامل تعداد زیادی از تصاویر موزائیکی و 5 لایه اطلاعاتی (شامل 3000 رکورد اطلاعاتی) می باشد. یک نرم افزار تحت وب توسط تیم نرم افزار مرکز پژوهشی برای دسترسی به این حجم هنگفت از داده های اطلس ماه توسعه داده شده است.

ویژگیها

 • نقشه ماه به صورت کامل در 3 بزرگنمائی مختلف (1x, 2x, 4x)

کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه

 • ارائه جزئیات بیشتر از سطح ماه با کلیک بر روی هر نقطه ماه (جدید)

کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه

 • نقشه ماه به صورت کامل  در منظر های نرمال، نگاتیو، اکوالایز

 • اطلس ماه شامل نام و مکان دریاهای ماه

 • اطلس ماه شامل نام و مکان کوههای ماه

 • اطلس ماه شامل نام، مکان و مرز نقاط برخوردی ماه

کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه

 • اطلس ماه شامل نام و مکان عوارض سطحی

 • نقشه ماه مرزبندی نواحی

 • اطلاعاتی درباره ماه

 • ویژگیهای ماه

 • زمین شناسی ماه

کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه

 • ماه شناسی

 • فهرست کاما مناطق برخوردی، دریاها، کوهها و عوارض ماه

اعضای تیم:

محمد آکوچکیان مرضیه پورامرالهی زویا شکوهی
مدیر تیم توسعه نرم افزار تصوير بردار
 
هاجر وکیلی دکتر محمد رفیعی نیا  
تصوير بردار مشاور  

تیم رصدخانه کوثر.1 کیفیت تصاویر را افزایش، روشها و چارچوبهای گزارش اطلاعات را توسه خواهند داد. آنها به کمک شما نیازمندند. ایده های خودتان را به آدرس info@hrcglobal.net ارسال نمائید.

به صفحه مربوط به کاوشگر ماه برو

         

© HRC Moon Explorer, 2007

Member of HRC eLearning Programs

All Images are copyrighted to K1 Observatory

Powered by www.HRCglobal.net

 

K1

New Page 1

© 2000 - Hedayatgaran Research Center

info@hrcglobal.net